Corona Family Session

Studio family photoshoot at Stardust Studios Miami,FL